2,5-3 timmar med följande innehåll:

  • Hjärt lungräddning enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.
  • Åtgärder vid luftvägsstopp, det flesta hjärtstoppen hos barn uppstår på grund av ofri luftväg, det är därför av största vikt att föräldrar, mor/far föräldrar och dagispersonal är utbildade i hur man skapar en fri luftväg. Vi går igenom detta från de allra minsta till de större barnen.
  • Första hjälpen till barn, åtgärder vid olycka och vid hastigt insjuknande av barn.

Boka här